در حال نمایش 3 نتیجه

نمایش 12 18 24

کاغذ جاذب مایعات مخصوص میکروسکوپ MN 224

Microscopy paper MN 224, Block, 3.7 cm x 10 cm, 50 sheets کاغذ جاذب مایعات مخصوص میکروسکوپ شماره فنی: 185000
تعداد: یک بسته 100عددی

قایق توزین MN 808

Weighing boats MN 808, nitrogen-free قایق توزین شماره فنی: 486000
تعداد: یک بسته 100عددی

کاغذ توزین دو طرف روغنی MN 226

Weighing paper MN 226, transparent, Block, 9 cm x 11.5 cm, 100 sheets کاغذ توزین دوطرف روغنی شماره فنی: 186002
تعداد: یک بسته 100عددی