در حال نمایش 4 نتیجه

نمایش 12 18 24

فیلتر سر سرنگی ام ان MN PET_20/25

Syringe filters, labeled, CHROMAFIL Xtra PET, 25 mm, 0.2 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی پلی استر قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729221
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN PET_45/25

Syringe filters, color coded, CHROMAFIL PET, 25 mm, 0.45 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی پلی استر قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729020
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN PET_20/25 MS

Syringe filters, color coded, CHROMAFIL PET, 25 mm, 0.2 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی پلی استر قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729021
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN PET_20/15 MS

Syringe filters, color coded, CHROMAFIL PET, 15 mm, 0.2 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی پلی استر قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729022
تعداد در هر بسته: 100 عدد