نمایش 1–12 از 37 نتیجه

نمایش 12 18 24

پیپت حباب دار

Pipettes with one and two marks QUALICOLOR COLOR CODE two-mark pipettes enlarged form with safety bulb class B

مزور درب دار کلاس بی

کلاس B ضخیم بروسیلیکات پایه شش ضلعی بزرگ ثبات را فراهم میکند. همراه با روداژ دهانه و درب شیشه ای مناسب استفاده برای ذخیره سازی و اندازه گیری ظرفیت های مختلف مایعات. محصول زیماکس چک

مزور درپوش دار

کلاس A ضخیم بروسیلیکات پایه شش ضلعی بزرگ ثبات را فراهم میکند. ضخامت یکنواخت دیوار خطای خواندن را از بین میبرد. مناسب استفاده برای ذخیره سازی و اندازه گیری ظرفیت های مختلف مایعات. محصول زیماکس چک

مزور کلاس بی

کلاس B ضخیم بروسیلیکات پایه شش ضلعی بزرگ ثبات را فراهم میکند. ضخامت یکنواخت دیوار خطای خواندن را از بین میبرد. مناسب استفاده برای ذخیره سازی و اندازه گیری ظرفیت های مختلف مایعات. محصول زیماکس چک

مزور

کلاس A از نظر دقت ضخیم بروسیلیکات پایه شش ضلعی بزرگ ثبات را فراهم میکند. ضخامت یکنواخت دیوار خطای خواندن را از بین میبرد. کالیبراسیون در دمای مرجع +20 درجه سانتی گراد. مناسب استفاده برای ذخیره سازی و اندازه گیری ظرفیت های مختلف مایعات. محصول زیماکس چک

ارلن مایر در پیچدار

کلاس A ضخیم بروسیلیکات دارای یک برچسب بزرگ برای شناسایی محتوا قطعه قفل می تواند PBT1 یا با ممبران 2 (تبادل گاز) باشد. مناسب جهت ذخیره سازی و آماده سازی و کشت مواد محصول زیماکس چک

ارلن مایر دهانه گشاد

کلاس A ضخیم بروسیلیکات مناسب برای مخلوط کردن مایعات دهانه گشاد برای پر کردن و تمیز کردن راحت تر با ضخامت برابر دیواره ها مناسب برای عملیات حرارتی محصول زیماکس چک