در حال نمایش 5 نتیجه

نمایش 12 18 24

بشر فیلیپس

دارای آبریز برای انجام کار راحت تر کلاس A ضخیم بروسیلیکات محصول زیماکس چک

بشر دسته دار

دارای یک برچسب بزرگ برای شناسایی محتوا دارای آبریز برای انجام کار راحت تر با ضخامت برابر دیواره ها مناسب برای عملیات حرارتی کلاس A ضخیم بروسیلیکات محصول زیماکس چک

بشر بلند

دارای یک برچسب بزرگ برای شناسایی محتوا دارای آبریز برای انجام کار راحت تر با ضخامت برابر دیواره ها مناسب برای عملیات حرارتی کلاس A ضخیم بروسیلیکات محصول زیماکس چک

بشر مدرج آبی

بشر مدرج آبی کلاس B قابل اتوکلاو مناسب برای مواد غذایی جنس = PP

بشر کوتاه

مقاوم در برابر حرارت و شوک دمایی کلاس A ضخیم بروسیلیکات محصول زیماکس چک