نمایش 1–12 از 46 نتیجه

نمایش 12 18 24

فیلتر فلاکس MN 2101

Filter flocs MN 2101, ashless, quantitative فیلتر فلاکس (صافی فولیکولی) شماره فنی: 281120
تعداد: 500 گرم/1000 گرم

فیلتر فلاکس MN 101

Filter flocs, MN 101, Qualitative فیلتر فلاکس (صافی فولیکولی شماره فنی: 481100 تعداد: 500 گرم/1000 گرم

کاغذ تبادل آنیونی MN 616 LSB-50

Filter paper circles, MN 616 LSB-50, Anion exchange, Smooth کاغذ فیلتر دایره ای تبادل آنیونی شماره فنی: 432120
تعداد: یک بسته 100 عددی

دیسک تست آنتی بیوتیک MN 827 ATD

Filter paper circles, MN 827 ATD, Antibiotic resistance testing دیسک تست آنتی بیوتیک شماره فنی: 484000
تعداد: یک بسته هزار عددی

کاغذ خشک کن MN 210 PE

Surface protection paper MN 210 PE, PE-coated, reel کاغذ خشک کن شماره فنی: 112010
تعداد: یک رول

فیلتر سر سرنگی ام ان MN PES_20/25 S

Syringe filters, labeled, CHROMAFIL Xtra PES, 25 mm, 0.2 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی پلی اتر سولفون قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729240 تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN RC_45/25 HPLC

Syringe filters, color coded, CHROMAFIL RC, 25 mm, 0.45 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی سلولز احیا شده قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729031
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN PTFE_45/25

Syringe filters, labeled, CHROMAFIL Xtra PTFE, 25 mm, 0.45 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی پلی تترا فلورو اتیلن قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729205
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN CA_45/25 Xtra

Syringe filters, labeled, CHROMAFIL Xtra CA, 25 mm, 0.45 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی سلولز استات قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729227
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN PET_20/25

Syringe filters, labeled, CHROMAFIL Xtra PET, 25 mm, 0.2 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی پلی استر قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729221
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN P_45/25 (PVDF)

Syringe filters, labeled, CHROMAFIL Xtra PVDF, 25 mm, 0.45 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی وینیلیدن دی فلوراید قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729219
تعداد در هر بسته: 100 عدد

فیلتر سر سرنگی ام ان MN RC_20/15 MS

Syringe filters, color coded, CHROMAFIL RC, 15 mm, 0.2 µm فیلتر سر سرنگی ام ان MN فیلتر سرنگی سلولز احیا شده قابل اتوکلاو تا دمای 121 درجه سانتی گراد و فشار 1/1 بار شماره فنی: 729036
تعداد در هر بسته: 100 عدد