در حال نمایش 7 نتیجه

نمایش 12 18 24

هیتینگ بلاک ECO 8 ولپ

ترموراکتورهای  8 موقعیت برای تقاضای اکسیژن شیمیایی (COD) با دمای قابل تنظیم (70، 100، 120، 150، 160 درجه سانتیگراد) تایمر (30، 60، 120 دقیقه یا پیوسته).

هیتینگ بلاک ECO 25 ولپ

ترموراکتورهای  25 موقعیت برای تقاضای اکسیژن شیمیایی (COD) با دمای قابل تنظیم (70، 100، 120، 150، 160 درجه سانتیگراد) تایمر (30، 60، 120 دقیقه یا پیوسته)