نمایش یک نتیجه

  • HI-70300

    محلول ذخیره سازی هانا با عدم خشک شدن نوک سنسور و محل اتصال مرجع، الکترود شما را در وضعیت بالای نوک نگه می دارد. همچنین هر گونه رشد باکتری را در زمانی که استفاده نمی کنید به حداقل می رساند – همه اینها برای زمان پاسخ و نتیجه مطلوب حیاتی است.   محلول ذخیره سازی الکترود…