در حال نمایش 3 نتیجه

نمایش 12 18 24

محلول کالیبراسیون بافر 10 کد : HI7010 (1 لیتر)

نمودار دما از مقدار واقعی pH در دماهای مختلف که روی هر بطری چاپ شده است دقت +/- 0.01 pH @ 25 درجه سانتی گراد محلول بنفش رنگ شده برای شناسایی آسان مقدار بافر pH

محلول کالیبراسیون بافر 7 کد :HI7007 (1لیتر)

  • دقت +/- 0.01 pH @ 25 درجه سانتی گراد نمودار دما از مقدار واقعی pH در دماهای مختلف که روی هر بطری چاپ شده است مهر و موم هواگیر

محلول کالیبراسیون بافر 4 کد :HI7004 (1لیتر)

برای شناسایی آسان بافر به رنگ قرمز درآمده است. بافرهای کالیبراسیون هانا دارای شماره لات و تاریخ انقضا به وضوح روی برچسب مشخص شده اند و برای اطمینان از کیفیت محلول دارای مهر و موم ضد دستکاری هستند. محلول کالیبراسیون HI7004/1L pH 4.01 (1 لیتر)