کیت تجزیه آب سختی کل

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Titrimetric test kit VISOCOLOR ECO Total hardness
کیت تجزیه آب ام ان MN

کیت تست رنگ سنجی سختی کل
شماره فنی: 931029

روش آزمایش: Eco
تعداد آزمایش: 110

saftyDataSheets931029

افزودن به مقایسه

Titrimetric test kit for the determination of Total hardness in water samples. VISOCOLOR ECO Total hardness combines easy performance with high measurement safety, by separating indicator and titrant in two dropping bottles.

Platform Titrimetric test kits

پلتفرم
Brand VISOCOLOR برند
Parameter Total hardness

پارامتر
Gradation Total hardness – 1 drop corresponds to 1.25 °e

درجه بندی
Method Total hardness – Complexometric titration

روش
Sea water analysis Yes تجزیه آب دریا
Storage temperature 18−25 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 1.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery Reagents for 110 tests, color chart and accessories in a box بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…