پراکساید1000 H₂O₂

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Peroxide 1000

کاغذ تست مواد پراکساید 1000
شماره فنی: 91333

تعداد: 100

91333_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Peroxide. Ideal for rapid and easy analysis of Peroxide directly on-site. Can be used with test strip reader QUANTOFIX Relax.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Peroxide پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Peroxide – 0 • 50 • 150 • 300 • 500 • 800 • 1000  mg/L H₂O₂

درجه بندی
Color change Peroxide – white → brown

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer QUANTOFIX Relax

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Instrumental measuring range Peroxide – 50–1000 mg/L H₂O₂

محدوده ارزیابی ابزاری
Method Peroxide – Redox reaction

روش
Additional reagent No عامل اضافه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, instruction leaflet

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…