سختی کربنات و سختی کل و pH تعداد 25

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Multistick for aquarium owners 25 tests

کاغذ تست مواد سختی کربنات، سختی کل، pH
شماره فنی: 91327

تعداد: 25

91327_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Total hardness, Carbonate hardness and pH. Ideal for rapid and easy analysis of aquarium water quality.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Carbonate hardness, pH, Total hardness

پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Carbonate hardness –  0 • 3.8 • 7.5 • 12.5• 18.8 • 25.0 °e, pH – 6.4 • 6.8 • 7.2 • 7.6 • 8.0 • 8.4, Total hardness – 0 • 6.3 • 12.5 • 18.8 • 25.0 • 31.3 °e

درجه بندی
Color change Carbonate hardness – bright green → blue, pH – yellow → red, Total hardness – green → red

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer No

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Method Carbonate hardness – Mixed indicator, pH – mixed indicator, Total hardness – EDTA

روش
Additional reagent No

معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 25 test strips in a tube, instruction leaflet بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…