سختی کربنات

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Carbonate hardness

کاغذ تست مواد سختی آب
شماره فنی: 91323

تعداد: 100

91323_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Carbonate hardness. Ideal for rapid and easy analysis of Carbonate hardness directly on-site. No maintenance or calibration is required.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Carbonate hardness

پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Carbonate hardness – 0 • 3.8 • 7.5 • 12.5• 18.8 • 25.0 °e

درجه بندی
Color change Carbonate hardness – bright green → blue

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer No

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Additional reagent No

معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, instruction leaflet

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…