کلراید ⁻Cl

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Chloride

کاغذ تست مواد کلراید
شماره فنی: 91321

تعداد: 100

91321_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Chloride. Ideal for rapid and easy analysis of Chloride directly on-site. No maintenance or calibration is required.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Chloride پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Chloride – 0 • 500 • 1000 • 1500 • 2000 • ≥ 3000  mg/L Cl⁻

درجه بندی
Color change Chloride – brown → yellow

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer No

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Method Chloride – Silver chromate

روش
Additional reagent No معرف همراه
Storage temperature 2−8 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, instruction leaflet

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…