فسفات ⁻PO₄³

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Phosphate

کاغذ تست مواد فسفات
شماره فنی: 91320

تعداد: 100

91320_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Phosphate. Ideal for rapid and easy analysis of Phosphate directly on-site. Can be used with test strip reader QUANTOFIX Relax.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Phosphate (ortho)

پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Phosphate (ortho) – 0 • 3 • 10 • 25 • 50 • 100  mg/L PO₄³⁻

درجه بندی
Color change Phosphate – white → blue-green

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer QUANTOFIX Relax

معرف همراه
Instrumental measuring range Phosphate (ortho) – 3–80 mg/L PO₄³⁻

محدوده اندازه گیری ابزاری
Method Phosphate – Phosphomolybdenum blue

محدوده اندازه گیری ابزاری
Additional reagent Yes معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, additional regaents, instruction leaflet in a box

بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…