کلرین Cl₂

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test paper Fluoride Test

کاغذ تست مواد کلرین
شماره فنی: 91317

تعداد: 100

91317_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Chlorine. Ideal for rapid and easy analysis of Chlorine directly on-site. No maintenance or calibration is required.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Chlorine (free)

پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Chlorine (free) – 0 • 1 • 3 • 10 • 30 • 100  mg/L Cl₂

درجه بندی
Color change Chlorine – white → red-violet

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer No قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Method Chlorine – Redox reaction

روش
Additional reagent Yes معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, additional regaents, instruction leaflet in a box

بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…