نیتریت و نیترات

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Nitrate / Nitrite

کاغذ تست مواد نیتریت و نیترات
شماره فنی: 91313

تعداد: 100

91313_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Nitrate and Nitrite. Ideal for rapid and easy analysis of Nitrate and Nitrite directly on-site. Can be used with test strip reader QUANTOFIX Relax.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Nitrate, Nitrite پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Nitrate – 0 • 10 • 25 • 50 • 100 • 250 • 500  mg/L NO₃⁻, Nitrite – 0 • 1 • 5 • 10 • 20 • 40 • 80  mg/L NO₂⁻ درجه بندی
Color change Nitrate – white → red-violet, Nitrite – white → red-violet

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer QUANTOFIX Relax

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Instrumental measuring range Nitrate – 10–500 mg/L NO₃⁻, Nitrite – 0.5–80 mg/L NO₂⁻

محدوده اندازه گیری ابزاری
Method Nitrate – Modified Griess reaction, Nitrite – Griess reaction

روش
Additional reagent No معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C

دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, instruction leaflet

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…