روی ⁺Zn²

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Zink

کاغذ تست مواد روی
شماره فنی: 91310

تعداد: 100

91310_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Zinc. Ideal for rapid and easy analysis of Zinc directly on-site. No maintenance or calibration is required.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Zinc پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Zinc – 0 • 2 • 5 • 10 • 25 • 50 • 100  mg/L Zn²⁺

درجه بندی
Color change Zinc – orange → red

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer QUANTOFIX Relax

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Instrumental measuring range Zinc – 5–40 mg/L Zn²⁺

محدوده اندازه گیری ابزاری
Method Zinc – Dithizone

روش
Additional reagent Yes عامل اضافه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, additional regaents, instruction leaflet in a box

بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…