حداقل کلر آزاد موجود

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Semi-quantitative test strips QUANTOFIX Cobalt

کاغذ تست مواد حداقل کلر آزاد موجود
شماره فنی: 91339

تعداد: 100

91339_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Semi-quantitative test strips for the determination of Chlorine. Ideal for rapid and easy analysis of Chlorine directly on-site. Can be used with test strip reader QUANTOFIX Relax.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Chlorine (total)

پارامتر
Brand QUANTOFIX برند
Gradation Chlorine (total) – 0 • 0.1 • 0.5 • 1 • 3 • 10  mg/L Cl₂

درجه بندی
Color change Chlorine – yellow → violet

تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer QUANTOFIX Relax

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Instrumental measuring range Chlorine (total) – 0.1–10 mg/L Cl₂

محدوده اندازه گیری ابزاری
Method Chlorine – Redox reaction

روش
Additional reagent No معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2.5 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube, instruction leaflet

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…