کبالت ⁺Co²

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Qualitative Cobalt test paper for Cobalt: 25 mg/L Co²⁺

کاغذ تست مواد کبالت
شماره فنی: 90728

تعداد: 100 تست

90728_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Cobalt test paper allows the quick and easy detection of Cobalt (Co²⁺).

Platform Qualitative test paper پلتفرم
Parameter Cobalt پارامتر
Detection limit Cobalt – 25 mg/L Co²⁺ محدوده تشخیص
Color change pH – white → red تغییر رنگ
Length 70 mm طول
Width 20 mm عرض
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a plastic box بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…