پتاسیم ⁺K

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Qualitative Potassium test paper for Potassium: 250 mg/L K⁺

کاغذ تست مواد پتاسیم
شماره فنی: 90727

تعداد: 200

90727_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Potassium test paper allows the quick and easy detection of potassium. Rubidium, cesium and thallium(I) give the same reaction.

Platform Quantitative test strips پلتفرم
Parameter Potassium پارامتر
Detection limit Potassium – 250 mg/L K⁺ محدوده تشخیص
Color change Bismuth – pale-yellow → orange-red تغییر رنگ
Length 70 mm طول
Width 20 mm عرض
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 200 test strips in a plastic box بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…