آهن|| ⁺Fe²

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Qualitative Dipyridyl paper for Iron: 2 mg/L Fe²⁺

کاغذ تست مواد آهن||
شماره فنی: 90725

تعداد: 200

90725_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Dipyridyl paper allows the sensitive and specific detection of Fe(II) ions. Even small amounts of Fe(II) can safely be detected in presence of large amounts of Fe(III).

Platform Quantitative test strips پلتفرم
Parameter Iron پارامتر
Detection limit Iron – 2 mg/L Fe²⁺ محدوده تشخیص
Color change Iron – white → red تغییر رنگ
Width 20 mm عرض
Length 70 mm طول
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 200 test papers in a plastic box بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…