آمونیاک

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Qualitative Ammonium test paper for Ammonium: 10 mg/L NH₄⁺

کاغذ تست مواد آمونیاک
شماره فنی: 90722

تعداد: 200

90722_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Ammonium test paper can be used for the rapid detection of ammonium ions as well as for gaseous ammonia.

Platform Quantitative test strips پلتفرم
Parameter Ammonium پارامتر
Detection limit Ammonium – 10 mg/L NH₄⁺ محدوده تشخیص
Color change Ammonium – white → brown-yellow تغییر رنگ
Width 20 mm عرض
Length 70 mm طول
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 200 test papers in a plastic box بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…