کلراید- کلرین Cl⁻/Cl₂

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Qualitative test paper Chlortesmo for Chlorine: 1 mg/L Cl₂

کاغذ تست مواد کلراید- کلرین
شماره فنی: 90603

تعداد: 200 تست

90603_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

Chlortesmo allows the quick and easy detection of free halogens (chlorine, bromine, iodine).

Platform Qualitative test paper پلتفرم
Parameter Chlorine (total) پارامتر
Detection limit Chlorine (total) – 1 mg/L Cl₂ محدوده تشخیص
Color change Chlorine – pale-yellow → blue تغییر رنگ
Length 70 mm طول
Width 20 mm عرض
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 200 test strips in a plastic box بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…