سختی آب

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

AQUADUR 5–25, for water hardness, box

کاغذ تست مواد سختی آب
شماره فنی: 91201

تعداد: 100

91310_en-EN_GHS.pdf

افزودن به مقایسه

AQUADUR test strips are for the quick and easy determination of water hardness. The convenient Dip & Read procedure and the clear color changes from green to red ensure reliable results within seconds.

Platform Semi-quantitative test strips پلتفرم
Parameter Total hardness

پارامتر
Brand AQUADUR برند
Gradation Total Hardness – < 54 • > 90 • > 180 • > 270 • > 360 • > 450 ppm CaCO₃

درجه بندی
Color change Total hardness – green → red تغییر رنگ
Evaluable on reflectometer No

قابل ارزیابی روی رفلکتومتر
Additional reagent No

معرف همراه
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Shelf life (from production) 2 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Scope of delivery 100 test strips in a tube

بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…