تست لوله ای نانوکالر Nanocolor 985080

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Tube test NANOCOLOR ortho- and total Phosphate 15
تست لوله ای ارتو و فسفات کامل 15
شماره فنی: 985080

تعداد تست: 20 عدد

saftyDataSheets985080

افزودن به مقایسه

Tube test for the determination of ortho- and total Phosphate. Precise rapid tests for all kind of water and waste water samples. Time-saving and reliable analysis together with our NANOCOLOR photometers.

Platform NANOCOLOR tube tests

پلتفرم
Brand NANOCOLOR برند
Parameter Phosphate (ortho), Phosphate (total) پارامتر
Measuring range Phosphate – 0.30–15.00 mg/L P

محدوده اندازه گیری
Measuring range 2 Phosphate – 1–45.0 mg/L PO₄³⁻

محدوده اندازه گیری
Test No. 0-80

شماره تست
Based on norm Analogous to EPA 365.2+3, APHA 4500-P E, DIN EN ISO 6878 – D11

بر اساس نرمال
NanOx N No
NanOx Metal Yes
Sludge reagent set No
Evaluable on photometer 500 D, Advance, PF-3 Soil, PF-12Plus, UV/VIS II, VIS II

قابل اندازه گیری روی فتومتر
Sea water analysis Yes تجزیه آب دریا
Crack-Set No
Remark Measuring range on NANOCOLOR VIS II

ملاحظات
Shelf life (from production) 1 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Storage temperature 18−25 °C دمای نگهداری
Scope of delivery Rugged box with 20 test tubes. Sufficient for 20 tests.

بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک