تست BOD₅-TT

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Tube test NANOCOLOR BOD₅-TT
شماره فنی: 985825
آزمایش برای تعیین BOD₅-TT.
تست سریع و دقیق برای انواع نمونه آب و آب و فاضلاب.
تجزیه و تحلیل قابل اعتماد و صرفه جویی درزمان با نور سنج های نانوکالر

تعداد تست: 22 عدد

saftyDataSheets985825

افزودن به مقایسه

Tube test for the determination of BOD₅ in Winkler-bottles. Precise rapid tests for all kind of water and waste water analysis. Time-saving and reliable analysis together with our NANOCOLOR photometers.

Brand NANOCOLOR برند
Platform NANOCOLOR tube tests پلتفرم
Parameter BOD₅ پارامتر
Measuring range BOD₅ - 0.5–3000 mg/L O₂ محدوده اندازه گیری
Sludge reagent set No
Test No. 8-25 شماره تست
Evaluable on 500 D, Advance, PF-12Plus, UV/VIS II, VIS II قابل اندازه گیری روی
Based on norm Analogous to DIN EN 1899-1 – H51 + DIN EN 25813 – G 21 بر اساس نرمال
Method BOD₅ - Winkler متد
NanOx N No
NanOx Metal No
Crack-Set No
Sea water analysis Yes آنالیز آب دریا
Remark Measuring range on NANOCOLOR VIS II ملاحظات
Shelf life (from production) 2 Year(s) ماندگاری از زمان تولید
Storage temperature 15–25 °C دمای نگهداری
Scope of delivery 2 rugged boxes with 22 test tubes. Sufficient for 22 tests. بسته بندی تحویلی
Hazardous material Yes مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…