ECO 8 and ECO 25

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

افزودن به مقایسه

ترموراکتورهای ECO 8 و ECO 25 برای آنالیز COD

ترموراکتورهای 8 و 25 موقعیت برای تقاضای اکسیژن شیمیایی (COD) با دمای قابل تنظیم (70، 100، 120، 150، 160 درجه سانتیگراد) و تایمر (30، 60، 120 دقیقه یا پیوسته).