هیتینگ بلاک ECO 8 ولپ

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

ترموراکتورهای  8 موقعیت برای تقاضای اکسیژن شیمیایی (COD)

با دمای قابل تنظیم (70، 100، 120، 150، 160 درجه سانتیگراد)

تایمر (30، 60، 120 دقیقه یا پیوسته).

افزودن به مقایسه

هیتینگ بلاک ECO 8 ولپ

 

ترموراکتورهای ECO8 برای آنالیز COD

ترموراکتورهای  8 موقعیت برای تقاضای اکسیژن شیمیایی (COD) با دمای قابل تنظیم (70، 100، 120، 150، 160 درجه سانتیگراد) و تایمر (30، 60، 120 دقیقه یا پیوسته).