پیپت فیلر

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

پمپ پیپت
مکش و توزیع مایع توسط چرخاندن قرقره انجام میشود.
دارای اهرم فشار جهت اطمینان از خالی شدن تمام مایع
جنس: پلی پروپیلن

افزودن به مقایسه

Suction and dispensing is achived by rotating the wheel. A pressure lever ensures that all liquid is evacuated.

کد محصول مناسب برای پیپت رنگ
5050 2 ml Blue
5051 10 ml Green
5052 25 ml Red
سایر اسامی

پیپت کش دستی
پیپت مکانیکی
پیپت قرقره ای