قیف دم بلند

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

مناسب برای استفاده در صنایع غذایی
با قابلیت اتوکلاو
جنس: PP

افزودن به مقایسه

The 60° angles sides are provided with ribs for fast filtration and allow the use of standard size filter papers. SUITABLE FOR FOODSTUFF.

کد محصول قطر میلیلیتر حجم میلیگرم Stem length Stem Ø Tot. L mm
162 65 50 150 8 194
164 78,5 100 143 8 206
165 103,5 225 145 8 194