پایه و میله بورت

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

پایه و میله بورت
مناسب استفاده وسایل سنگین
طول میله ها 25 سانتی متر استاندارد میباشد.
میله ها را میتوان به هم پیچ کرد تا طول دلخواه به دست آید.
هر پایه با دو میله عرضه میشود.

افزودن به مقایسه

The rods are 25 cm standard length. Rods can be screwed into one another to obtain desired height. Each base is supplied with two rods.

کد محصول توضیحات ابعاد میلیمتر
266 Base with centre hole and 2 rods 290x147x14
267 Base with off-centre hole and 2 rods 290x147x14
264 Spare rod 25 cm long and 12 mm Ø