برچسب

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

شفاف
برای استفاده روی بطری های پلاستیکی و شیشه ای قابل شستشو
توصیه شده توسط NFPA (National Fire Protection Agency)
مناسب برای استفاده و مخصوص نکات نمایش داده شده در کاتالوگ

افزودن به مقایسه

Transparent, punched labels for use with wash bottles and plastic or glass reagent bottles, as recommended by the NFPA (National Fire Protection Agency). Complete with risk assessment numbers, recommendations for use and special notices shown in reagent catalogues.

کد محصول مناسب رنگ ابعاد میلیمتر
5010 Dist. Water Blue 130×35
5011 Acetone Red 130×35
5012 Methanol Black 130×35
5013 Isopropanol Brown 130×35
5014 Ethyl Acetate Orange 130×35
5015 Ethanol Green 130×35
5016 Chloroform Black 130×35
5018 Methylene Cloride Black 130×35

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…