کاغذ پی اچ استریپی 100 تستی

pH-Fix 0.3-2.3

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

کاغذ پی اچ استریپی 100 تستی

pH‑Fix 0.3-2.3
شماره فنی: 92180

saftyDataSheets-pH‑Fix-0.3–2.3-92180

افزودن به مقایسه

pH‑Fix strips with chemically bound indicators are the bench mark for pH testing with test strips. The fixation prevents bleeding and therefore contamination of the sample.

Platform Products for pH determination پلتفرم
Brand pH-Fix برند
Parameter pH پارامتر
Gradation pH – 0.3 • 0.7 • 1.0 • 1.3 • 1.6 • 1.9 • 2.3 درجه بندی
Evaluable on reflectometer No ارزیابی روی بازتاب سنج
CE certified No CEگواهی
Shelf life (from production) 4 Year(s) ماندگاری (از زمان تولید)
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Scope of delivery 100 test strips in a classic flat box with color scale بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک
دانلود اطلاعات ایمنی

http://apadanasanat.com/wp-content/uploads/2023/02/saftyDataSheets-pH‑Fix-0.3–2.3-92180.pdf

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…