کاغذ پی اچ رولی

pH 12.0–14.0

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

کاغذ پی اچ رولی
کاغذ pH اندیکاتور مخصوص رولی
Special indicator Roll paper
pH 12.0–14.0
شماره فنی: 90214

saftyDataSheets-90214

افزودن به مقایسه

pH indicator papers have been available for decades and are the standard for many applications. The indicator paper comes in a plastic reel that ensure long-term stability and protection against many external influences.

Platform Products for pH determination پلتفرم
Parameter pH پارامتر
Gradation pH – 12.0 • 12.5 • 13.0 • 13.5 • 14.0 درجه بندی
Evaluable on reflectometer No ارزیابی روی بازتاب سنج
Length 5 m طول
Width 7 mm عرض
CE certified No CEگواهی
Shelf life (from production) 3 Years ماندگاری (از زمان تولید)
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Scope of delivery 1 reel of 5 m length and 7 mm width بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…