کاغذ پی اچ پهانون 200 تستی PEHANON 7.2–8.8

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

pH test strip, PEHANON 7.2–8.8, 200 tests
کاغذ پی اچ پهانون 200 تستی
برای نمونه های رنگی
شماره فنی: 90419

saftyDataSheets-90419

افزودن به مقایسه

PEHANON test strips unify pH indicator and reference color chart on one strip. Any sample color has the same effect on both, the reference colors and the reactive pad, allowing unadulterated pH reading even in colored solutions.

Platform Products for pH determination پلتفرم
Brand PEHANON/td>

برند
Parameter pH پارامتر
Gradation pH – 7.2 • 7.4 • 7.6 • 7.8 • 8.0 • 8.2 • 8.5 • 8.8 درجه بندی
Evaluable on reflectometer No ارزیابی روی بازتاب سنج
CE certified No CEگواهی
Shelf life (from production) 3 Years ماندگاری (از زمان تولید)
Storage temperature 4−30 °C دمای نگهداری
Scope of delivery 200 test strips in a plastic box بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…