قایق توزین MN 808

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Weighing boats MN 808, nitrogen-free

قایق توزین
شماره فنی: 486000

تعداد: یک بسته 100عددی

افزودن به مقایسه

Weighing boats MN 808 are made from a special, nitrogen-free parchment. They are used to weigh viscous or syrupy substances.

Format Weighing boats فرمت
Length 58 mm طول
Width 10 mm عرض
Height 10 mm ارتفاع
Grade MN 808 گروه
Dimension 58 x 10 x 10 mm, 70 x 23 x 15 mm درجه بندی
Surface Smooth سطح
Material Cellulose مواد تشکیل دهنده
Color White رنگ
Quality Nitrogen-free کیفیت

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…