کاغذ صافی الیاف شیشه ای (گلس فایبر) MN 85/220

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

افزودن به مقایسه

MN 85/220, is a thick glass fiber paper with high basis weight for the filtration of large volumes of liquids.

Format Glass fiber filter circles نوع
Grade MN 85/220 مدل
Surface Smooth سطح
Basis weight 220 g/m² وزن اصلی
Thickness 1 mm ضخامت
Filtration speed (air) 15 s سرعت فیلتراسیون
Quality With Binder کیفیت
Material Borosilicate glass micro fibers مواد
Color White رنگ
Temperature stability 200 °C مقاومت دمایی
Retention capacity 0.4 µm ظرفیت نگهداری
Diameter 25 mm, 37 mm, 45 mm, 47 mm, 55 mm, 70 mm, 90 mm, 110 mm, 125 mm, 150 mm, 185 mm, 240 mm, 270 mm, 320 mm قطر
Scope of delivery 100 filters per pack بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک
دانلود مشخصات محصول

http://apadanasanat.com/wp-content/uploads/2023/02/Data-sheet-MN-85-220.pdf

دانلود برگه اطلاعات ایمنی

http://apadanasanat.com/wp-content/uploads/2023/02/SaftyDataSheet_MN-85-220.pdf