فیلتر کارتوش Extraction thimbles MN 645030

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

Extraction thimbles MN 645, standard grade, cellulose
فیلتر انگشتی کارتوش ام ان MN
کاغذ کارتوش سلولزی درجه استاندارد
شماره فنی: 645030

ارتفاع: 150 mm
قطر داخلی: 40 mm
ضخامت جداره: 2 mm

تعداد در هر بسته: 25 عدد

saftyDataSheets-645030

افزودن به مقایسه

MN 645 extraction thimbles are the standard grade, made from pure cellulose.

Format Extraction thimble نوع
Height 40 mm, 50 mm, 60 mm, 80 mm, 90 mm, 94 mm, 100 mm, 118 mm, 120 mm, 123 mm, 130 mm, 145 mm, 150 mm, 160 mm, 180 mm, 200 mm, 205 mm, 230 mm, 250 mm, 275 mm, 315 mm, 330 mm ارتفاع
Inner diameter 8 mm, 9 mm, 10 mm, 15 mm, 19 mm, 20 mm, 22 mm, 23 mm, 27 mm, 28 mm, 29 mm, 30 mm, 31 mm, 33 mm, 34 mm, 38 mm, 40 mm, 43 mm, 48 mm, 51 mm, 55 mm, 57 mm, 60 mm, 68 mm, 70 mm, 75 mm قطر داخلی
Wall thickness 1 mm, 1,5 mm, 2 mm ضخامت جداره
Grade MN 645 درجه
Material Cellulose مواد
Scope of delivery 25 thimbles in a box بسته بندی تحویلی
Hazardous material No مواد خطرناک

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…