استاندارد هدایت سنج 1413میکروزیمنس (بطری 500 میلی‌لیتر) کد HI7031L

برای آگاهی از قیمت تماس بگیرید

  • نمودار دمایی مقدار واقعی µS/cm در دماهای مختلف که روی هر بطری چاپ شده است
    بطری هواگیر با مهر و موم ضد دستکاری برای اطمینان از کیفیت
افزودن به مقایسه

HI7031L یک استاندارد رسانایی 1413 µS/cm با کیفیت برتر است که در برابر محلول کلرید پتاسیم قابل ردیابی NIST تهیه شده است. محلول های رسانایی هانا دارای شماره لات و تاریخ انقضا هستند که به وضوح روی برچسب مشخص شده اند و برای اطمینان از کیفیت محلول دارای مهر و موم ضد دستکاری هستند. خط استاندارد رسانایی هانا به طور ویژه فرموله شده است تا 5 سال از تاریخ تولید برای یک بطری باز نشده منقضی شود.

H7031L یک محلول رسانایی با کیفیت 1413 µS/cm است که با رسانایی متر استاندارد شده است که با کلرید پتاسیم NIST 2202 SRM (مواد مرجع استاندارد) در آب دیونیزه شده برای استفاده تحلیلی مطابق با ISO 3696/BS3978 کالیبره شده است. تجهیزات اضافی مورد استفاده در آماده سازی محلول ها شامل تعادل وزنی تایید شده، ظروف شیشه ای کلاس A و دماسنج های تایید شده است.

SKUHI7031L
نام محصولاستاندارد رسانایی HI7031L 1413 µS/cm (بطری 500 میلی‌لیتر)
نقل قول مورد نیاز استآره
شرحاستاندارد هدایت
گواهی تجزیه و تحلیلنه
بستهبطری
تعداد1
اندازه500 میلی لیتر
ارزش EC @25°C1413 µS/cm