نوار تست PH

افزودن به مقایسه

۱) پلاتفورم = محصولی برای سنجش میزان pH محلول
۲) برند = ثابت pH
۳) آنالیز = pH
۴) دمای نگهداری = ۴ الی ۳۰ درجه س گ
۵) مدل اندازه گیری = به صورت دستی


Macherey-Nagel

آپادانا صنعت ریتون


pH test paper – code 921 10 – 100 strip test

۱) بهترین زمان مصرف = ۴ سال
۲) تعداد در هر بسته بندی = ۱۰۰ عدد
۳) نوع کالا = غیر خطرناک
۴) روش سنجش = تطابق رنگی
۵) کشور سازنده = آلمان