نمایش یک نتیجه

  • نوار تست PH

    ۱) پلاتفورم = محصولی برای سنجش میزان pH محلول ۲) برند = ثابت pH ۳) آنالیز = pH ۴) دمای نگهداری = ۴ الی ۳۰ درجه س گ ۵) مدل اندازه گیری = به صورت دستی Macherey-Nagel آپادانا صنعت ریتون pH test paper – code 921 10 – 100 strip test ۱) بهترین زمان مصرف…