کاتالوگ MN

احتراماٌ به استحضار می رساند "شرکت آپادانا صنعت" نماینده انحصاری شرکت  MN آلمان در ایران می باشد.

 تولیدات این کارخانه آلمانی که شامل بخش های متفاوتی از جمله;

-- تجهیزات کروماتوگرافی شامل GC - TLC - SPE - HPLC ، سیلیکاژل وغیره.

-- تجهیزات بایو آنالیز شامل کیت های خالص سازی ، استخراج ، DNA و RNA وغیره.

-- انواع دستگاه های آنالیز شامل دستگاه های فوتومتر و اسپکتروفوتومتر ( پرتابل ، رومیزی، VIS و UV/VIS ) وغیره.

-- انواع کاغذ های صافی، فیلترهای کارتوش، فیلترهای سرنگی ، فیلتر های ممبرن، کاغذهای تخصصی اشلس و غیر اشلس (ساده) وغیره.

-- انواع رپیدتست ها، کیت های آنالیز آب (مانندتست آلومینیوم، نیتریت، نیترات، فسفات و...)، کاغذهای تست مواد و انواع کاغذهای PH در رنج های متفاوت،

به صورت رولی و نواری (استریپ تست) را می توان نام برد.

شایان ذکر است که " آپادانا صنعت" آماده همکاری با تمامی هموطنان عزیزمان در تمامی نقاط کشور و همین طور کشورهای همسایه از جمله عراق ، ترکیه ، امارات و... می باشد.

 

1: Quantofix Relax (913 46)

2: Rapid Test (General)

 3: PF3 (All)

4:  PF-3 Fish

5: 500D (919 500)

6: Spectrophotometer VIS (919 150)

 Spectrophotometer VIS.UV (919 100)

 Smart Photometry VIS.UV (919 600)

7: Filtraion Catalogue

8: Filtrations Data SheetFiltrations Data Sheet

9: Heating Blocks

10: NANOCOLOR Analysis system (General)

11: NANOCOLOR Reagents (General)

12: PH Test Paper Strips

13: PH Test Paper Strips

 14: VISOCOLOR Tests (General)