سه راهی پلاستیکی تی شکل PP - T

1  Kartell Labware  “t” untapered connectors 0     

 

Art.

 

Nominal

O.D.

Valley

/Crest O.D. mm

Bore

mm

459

4

3,3 / 3,6

1,6

460

6

4,5 / 5,4

3,7

461

8

6,9/ 7,6

4,4

462

10

8,7 / 9,5

6,3

463

12

10,7 / 11,5

8,2

520

14

12,7 / 13,7

10,0

521

16

14,7 / 15,6

12,1

رابط سه راهی وای شکل PP-Y

2  Kartell Labware  “y” untapered connectors

 

Art.

 

Nominal

O.D.

Valley/Crest

O.D. mm

Bore mm

464

4

3,2 / 4,0

2,0

465

6

4,7 / 5,7

2,7

466

8

6,6 / 7,6

4,6

467

10

8,9 / 9,9

5,5

468

12

10,5 / 11,6

7,3

525

14

12,8 / 13,7

9,7

526

16

14,7 / 15,7

11,9

رابط سه راهی ستاره ای شکل -PP

4  Kartell Labware  120° “y” tapered connectors

 

Art. 

Nominal

O.D.

Crest

O.D. mm max/min

Valley

O.D. mm max/min

Bore

mm

527

4 / 5 / 6

4,1 / 5,1

3,8 / 4,7

1,5

528

6 / 7 / 8

5,5 / 7,2

5,2 / 7,0

2,7

529

8 / 9 / 10

7,0 / 9,2

6,9 / 8,8

4,7

530

10 / 11 / 12

9,9 / 11,5

9,8 / 10,7

5,5

531

12 / 13 / 14

12,0 / 14,2

11,1 / 13,2

7,6

532

14 / 15 / 16

13,7 / 15,5

13,0 / 14,9

9,6

رابط چهار راهی شکل - PP

5  Kartell Labware  4 way connector

 

Art. 

Nominal

O.D.

Valley

/Crest O.D. mm

Bore

mm

1410

3,5

3,0 / 3,4

1,5

1411

6

4,8 / 5,6

2,7

1412

8

6,9 / 7,4

4,6

1413

10

8,7 / 9,5

7,0

1414

12

10,4 / 11,5

8,0

1415

13,5

12,3 / 13,5

9,5

1416

15

14,3 / 15,4

11,6

رابط دو راهی مستقیم -PP

6  Straight connectors tapered

 

Art

 

Nominal

O.D.

Crest

O.D. mm max/min

Bore

mm

510

4 / 5 / 6

3 / 4,5 / 5,5

2

511

6 / 7 / 8

4,5 / 7 / 8,2

3,5

512

8 / 9 / 10

6,3 / 9 / 11

4,5

513

10 / 11 / 12

8,3 / 10,5 / 13

6,5

514

12 / 13 / 14

10 / 13 / 15

8,5

515

14 / 15 / 16

12 / 14,5 / 17

10,5

7 - Unequal straight connectors tapered

 

 7  Unequal straight connectors tapered

Art. (100pcs)

Art. (10pcs)

Nominal O.D.

Crest O.D. mm max/min

Bore mm

877

70877

4 / 6 / 8 10 / 12

3,7 / 8,2 7,0 / 11,8

1,6 / 4,6

878

70878

4 / 6 / 8 12 / 14 / 16

3,7 / 7,8 11,5 / 16,0

1,6 / 7,5

879

70879

8 / 10 / 12 14 / 16

7,1 / 12,0 11,3 / 15,9 4,6 / 7,5

4,6 / 7,5

10 - Hoses selector

10  Hoses selector

 

HOSES SELECTOR

Hoses selector gives nominal O.D. and I.D. of hoses. Use to determine ‘grip’ for connectors. Selector includes following gauges: ID’S mm 1 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 4,5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9,5 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 25. OD’S mm 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 21.

Art.

Dim. mm

1759

90x165

8 - Disconnectors - tapered

8  Disconnectors  tapered

 

Art. (100pcs)

Art. (10pcs)

Nominal O.D.

Crest O.D. mm max/min

Bore mm

434

70434

4 / 5 / 6

3,5 / 6,0

1,6

435

70435

6 / 7 / 8

5,3 / 7,6

2,7

436

70436

8 / 9 / 10

7,2 / 9,7

3,6

535

70535

10 / 11 / 12

9,3 / 12,2

5,5

536

70536

12 / 13 / 14

11,0 / 14,4

7,3

537

70537

14 / 15 / 16

13,2 / 16,0

8,8

9 - Measuring scoops

9  Measuring scoops

 

Art.

Capacity ml

Dimensions mm

1057

10

32x103x16

1058

25

43,8x137,3x21

1059

50

55,4x163,7x26

1060

100

67,2x201,7x34

1062

250

94x261,5x43,7

1063

500

112x315x55

1064

1000

141x386,6x69,4

12 - Stoppers with hoses connections

12  Stoppers with hoses connections

 

Art.

NS Cone

lower Ø mm

1816

29 / 32

26,2

شیر رابط-HDPE

11  Stopcocks

 

Art.

Nominal

O.D. mm

Bore mm

374

8

4,9

371

10

7

376

13

10,9

379

15

12,7