سمینار رسمی MN در دانشگاه خوارزمی

 

سمینار رسمیMN در دانشگاه خوارزمی 

 IMG 9230  IMG 9232  IMG 9235
     

IMG 9260

IMG 9270

IMG 9276

IMG 9292 IMG 9302 IMG 9306