اخبارها

 برگزاری سمینار علمی آموزشی کمپانی MN آلمان با حضور  Dr.C Evangelakakis در دانشگاه خوارزمی (آبان 94)

حضور شرکت آپادانا صنعت در نمایشگاه بین المللی آب و فاضلاب تهران (مهر 94) 

حضور شرکت آپادانا صنعت در نمایشگاه بین المللی دام و طیور و آبزیان جزیره کیش(بهمن93)

حضور شرکت آپادانا صنعت در نمایشگاه بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی تهران (اردیبهشت 92)