شرکت آپادانا صنعت ریتون نمایشگاه بین المللی مواد و تجهیزات شیمیایی بهترین تکنولوژی های مدرن برای آپادانا صنعت ریتون
صنایع شیمیایی آپادانا صنعت
_

صنایع شیمیایی آپادانا صنعت

فروش محصولات و تجهیزات شیمیایی

01

تجهیزات آزمایشگاهی

ارائه محصولات از برند های بین المللی جهت تجهیز آزمایشگاه ها

03

نمایندگی برند های معتبر بین المللی

نرم افزار بررسی مجازی حذف نیاز به توسعه دهندگان برای بازدید از یک دفتر منطقه.

02

مواد شیمیایی

نماینده انحصاری از برند های بین المللی

04

مشاوره تجهیزات

به متقاضی اجازه می دهد که به نظرات و اعتراضات نظرسنجی آنلاین دسترسی پیدا کند.

رویداد های آپادانا صنعت
_

رویداد های اخیر

حضور در نمایشگاه های بین المللی

چرا ما ؟
_

درباره آپاداناصنعت 

شرکت آپادانا صنعت ریتون

از مطالعات نظارت بر ساخت و ساز با ریسک بالا (HRCO)، 41 توصیه برای تقویت ایمنی و نظارت بر توصیه های این فعالیت ها بوجود آمد. ساخت و ساز یک کسب و کار خطرناک است.
کارگران باید هر گونه احتیاطی را برای محافظت از خود از خطرات کار انجام دهند. کارفرمایان طبق قانون ملزم به ارائه کارگران ساختمانی با مهار ایمنی هستند.

گواهینامه ها
_

مشتریان و همکاران

آپادانا صنعت  نماینده انحصاری برند های بین المللی